Informacje o mnie
Moja galeria zdjęć
Moje ulubione strony
Do poczytania
Skontaktuj się ze mną...
Wróć na stronę główną

Bibliografia naukowa

Książki naukowe

1. By nie zagubić wspólnego dobra... Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 ss. 229.

2. Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 350.

Książki naukowe współredagowane

1. Geny wolność zapisana. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin: Wyd. KUL 2005

Artykuły naukowe

1. Williama Maya wizja wspólnoty małżeńskiej na tle nauczania Jana Pawła II. W: Człowiek - miłość - rodzina. "Humanae vitae" po 30 latach. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Lublin: RW KUL 1999 s. 365-377.

2. Godność osoby i prawa człowieka w kontekście dobra wspólnego w nauczaniu społecznym katolickiego episkopatu USA. RT 47:2000 z. 3 s. 229-247.

3. Sprawiedliwość w nauczaniu społecznym episkopatu amerykańskiego. W: Wezwanie do pojednania w perspektywie Jubileuszu Roku 2000. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. RW KUL Lublin 2000 s. 264-294.

4. Dobro wspólne w nauczaniu Episkopatu USA. RT 48:2001 z. 3 s. 193-208.

5. II Przykazanie kościelne: wezwanie do częstej spowiedzi. W: Przykazania kościelne dzisiaj. Moralne przesłanie Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: RW KUL 2001 s. 139-144.

6. Pokój i bezpieczeństwo w kontekście dobra wspólnego w nauczaniu biskupów amerykańskich. RT 49:2002 z. 3 s. 155-171.

7. Ekologia - szansa czy zagrożenie. W: Ekologia. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin: Wydawnictwo KUL 2002 s. 39-56.

8. New Frontiers, New Dangers - Ethical Perspective. W: Ethics in Human Genetics - Challenges of the (Post)Genomic Era, Charis - IMEB Fdn., Bratislava, 2002 ss. 209-223.

9. Media wobec spisku przeciw życiu. RT 50:2003 z. 3 s. 159-170.

10. Polityka - moralność - pokój. W: "Pacem in terris" - Dar Boga powierzony ludziom. Red. J. Kumala. Licheń 2003 s. 59-80.

11. Etyczna ambiwalencja europejskiego prawa w bioetyce. RT 51:2004 z. 3 s. 139-148.

12. Spór o życie. W: Spór o człowieka - spór o przyszłość świata. Red. J. Nagórny, J. Gocko. Lublin 2004 s. 127-137.

13. Rodzina miejscem wychowania do odpowiedzialnej miłości. W: Rodzina - myśl i działanie. Red. G. Soszyńska. Lublin: "Polihymnia" 2004 s. 165-174.

14. Homoseksualizm. W: Płciowość ludzka w kontekście miłości. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, M. Pokrywka. Lublin: Wydawnictwo KUL 2005 s. 203-217.

15. Szanse i zagrożenia terapii genowej. W: Geny wolność zapisana. Przesłanie moralne Kościoła. Red. J. Nagórny, P. Kieniewicz. Lublin: Wyd. KUL 2005 s. 89-104.

16. Kompromis nie jest możliwy. Wokół debaty nad wykorzystaniem odembrionalnych komórek macierzystych. RT 52 (2005) z. 3, s. 89-103.

17. Gdy nie ma innego wyjścia. Wobec stosowania szczepionek opracowanych przy wykorzystaniu linii komórkowych uzyskanych z aportowanych płodów ludzkich. RT 53:2006 z. 3 s. 41-51.

18. Od sekularyzmu do relatywizmu: Świat bez Boga, światem bez moralności. Perspektywa bioetyczna. W: Wartości moralne. W kontekście współczesnego sekularyzmu. Red. J. Gocko. Lublin 2007 s. 131-142.

19. Misterium miłości. Moralna ocena tzw. "białych małżeństw". RT 54:2007 z. 3 s. 99-109.

20. Prawo do życia a pokój. W: Osoba ludzka i pokój. Red. J. Kumala. Licheń 2007 s. 97-112.

21. Mężczyzna i kobieta na czacie. Zagubiona tożsamość w poszukiwaniu miłości, "Sosnowieckie Studia Teologiczne" 8: 2007, s. 61-72.

22. Stygmatyzacja osób chorych psychicznie jako problem moralny. W: Antropologia teologicznomoralna. Koncepcje, kontrowersje, inspiracje, red. I. Mroczkowski, J.A. Sobkowiak, Warszawa 2008, s. 153-164.

23. Wychowanie społeczne w świetle "Familiaris consortio". W: Wychowanie w rodzinie chrześcijańskiej. W 25. rocznicę adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Familiaris consortio". Przesłanie moralne Kościoła. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2008 s. 75-85.

24. Meandry współczesnej transplantologii. W: Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań bioetycznych. Częstochowa 2008 s. 57-73.

25. Zadania polityków inspirujących się Ewangelią. W: Świadek nadziei. Ks. prof. Janusz Nagórny twórca i nauczyciel teologii moralnej. Red. A. Derdziuk. Lublin 2008 s. 539-547.

26. Problem animacji w kontekście dogmatu o Wcieleniu i Niepokalanym Poczęciu. RT 55:2008 z.3 s. 107-120.

27. Godność człowieka w perspektywie teologicznomoralnej. "Bioetyczne Zeszyty Pediatrii" 5:2008 s. 20-29.

28. Kompromis polityczny, kompromis moralny. RTM ("Roczniki Teologii Moralnej") 1(56):2009 s. 203-211.

29. Moralna ocena manipulacji na embrionalnych komórkach macierzystych w świetle Instrukcji Dignitas personae. W: Świętość ludzkiego życia. Wokół instrukcji Dignitas personae. Red. T. Reroń Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny 2009 s. 267-279.

30. Teologiczny wymiar mowy ciała w kontekście nauczania Jana Pawła II.W: Forum Teologiczne X. Red. M. Machinek. Olsztyn: Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie 2009 s. 81-92.Ray Ban 3025 Aviator.

31. Ocena moralna wpływu mediów na postawy młodzieży w perspektywie anoreksji. "Bioetyczne Zeszyty Pediatrii" 6:2009-2010 s. 98-105.

32. Godność osoby w kontekście sprawiedliwej zapłaty. W: Godność pracy ludzkiej. Red. J. Cymbała. Olsztyn: Zakład Poligraficzny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 2010 s. 45-55.

33. Janusza Nagórnego teologia życia. W: Ksiądz profesor Janusz Nagórny - teolog moralista (1950-2006). Red. K. Jeżyna, J. Gocko, W. Rzepa. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 189-198.

34. Prawo do opieki zdrowotnej. W: Prawa człowieka. W 60. rocznicę uchwalenia Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Red. K. Jeżyna, T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 s. 57-68.

35. Argumentacja antropologiczna w bioetyce. "Teologia i Moralność" 10:2011 s. 25-40.

36. Argument siły w relacjach międzynarodowych. RTM 3(58):2011 s. 225-243.

37. NaProTECHNOLOGY jako narzędzie promocji Ewangelii Życia. "Kurier Medycyny" 2012 nr 44-47 s. 18-19.

38. Przeciwdziałanie przemocy - perspektywa etyczna. W: Oblicza przemocy. Od przyczyn do przeciwdziałania. Red. P. Morciniec. Opole: Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego 2012 s. 135-146.

39. Grzech strukturalny w bioetyce. "44/Czterdzieści i cztery" 2012 s. 88-102.

40. W trosce o godność nienarodzonego dziecka - kwestia terminologii w bioetyce.W: Dar życia. Red. Z. Wanat. Toruń 2012 s. 95-109.

41. Moralny obowiązek pogrzebania ciała ludzkiego wobec śmierci dziecka przed narodzinami. RTM 4(59):2012 s. 193-210.

42. Hermafrodytyzm w kontekście tożsamości płciowej. W: Współczesne oblicza seksualności. Przesłanie moralne Kościoła. Red. T. Zadykowicz. Lublin: Wydawnictwo KUL 2012 s. 103-113.

Hasła encyklopedyczne

1. Litość. W: Encyklopedia katolicka. Red. A. Szostek i in. T. 10: Krzyszkowski-Lozay Lublin: TN KUL 2004 kol. 1187-1188.

2. Aborcja. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. Red. J. Nagórny, K. Jeżyna. Radom: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne 2005 s. 37-42.

3. Akt małżeński. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. s. 45-46.

4. Eutanazja. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. s. 195-200.

5. Opcja na rzecz ubogich. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. s. 378-381.

6. Rezygnacja z uporczywej terapii. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. s. 462-464.

7. Sprawiedliwość. W: Encyklopedia nauczania moralnego Jana Pawła II. s. 501-504.

Spisy bibliograficzne

1. Bibliografia teologicznomoralna za rok 2000. RT 49:2002 z. 3 s. 232-245.

2. Bibliografia teologicznomoralna za rok 2001. RT 50:2003 z. 3 s. 231-236.

3. Wykaz niektórych publikacji teologicznomoralnych za rok 2002. RT 51:2004 z. 3 s. 273-279.

4. Wybór polskiej literatury teologicznomoralnej za rok 2003. RT 52:2005 z. 3 s. 212-217.

5. Wykaz publikacji teologicznomoralnych za rok 2004. RT 53:2006 z. 3 s. 228-239.

Recenzje naukowe:

1. G. Pence. Who Is Afraid of Human Cloning? Lanham-Boulder-New York-Oxford: Rowman & Littlefield Publishers, Inc. 1998 ss. XV+183. RT 46:1999 z. 3 s. 185-189.

2. R. Holloway. Godless Morality. Keeping Religion out of Ethics. Edinburgh: Cannongate 2002 ss. X+163. RT 49:2002 z. 3 s. 206-208.

3. J.F. Harvey. Prawda o homoseksualizmie. Wołanie wiernych. Tłum. M. Majdan. Warszawa: Wydawnictwo MIC 1999 (The Truth About Homosexuality. The Cry of the Faithful. San Francisco: Ignatius Press 1996 RT 50:2003 z. 3 s. 192-193.

4. E.S. Herman, N. Chomsky. Manufacturing Consent. The Political Economy of the Mass Media. London: Vintage 1994. RT 50:2003 z. 3 s. 202-203.

5. Rodzina na skale zbudowana. W.E. May. Marriage: The Rock On Which the Family Is Built. San Francisco: Ignatius Press 1995 ss. 143. "ETHOS" 11:1998 nr 3 s. 321-325.

Publikacje popularne

1. [wraz z J. Nagórnym] W pół drogi. Rzeszów: Fundacja im. Jacka Krawczyka 1993 (drugie wydanie: 1995) ss. 173; Lublin: "Gaudium" 2007 (trzecie wydanie - poszerzone i poprawione)

2. Chrystus Mistrz. "Immaculata" 40:2002 nr 456(12) s. 30-37.

3. Jurgo Matulaicio Kristus - Mokytojas ir Vadovas. W: Palaintojo Jurgo Matulaicio dvasios sklaida. Trys Matulatiniai Simpoziumai. Red. V. Aliulis. Kaunas: Marijonu Talkininku Centro Leidykla 2003 s. 257-270.

4. Gdy sumieniu wzrok szwankuje. "Pastores" 7:2004 z. 4 (25) s. 109-116.

5. Kobieta i mężczyzna na czacie. (w ramach serii "Duchowość kobiety i mężczyzny"). Kaseta audio. Kraków: Wydawnictwo "Rhetos" 2004.

7. Starość - czas trudny i owocny. "Pastores" 8(2005) z. 2 (27), s. 117-124.

8. Moralny wymiar beatyfikacji o. Stanisława Papczyńskiego. W: Mąż Boży. Szkice teologiczno-duszpasterskie o Ojcu Stanisławie Papczyńskim. Red. A. Pakuła. Warszawa: Wydawnictwo MIC 2007 s. 47-51.

9. Bioetyczny labirynt. Licheń Stary 2013.

Odwiedź stronę Pajączka