Informacje o mnie
Moja galeria zdjęć
Moje ulubione strony
Do poczytania
Skontaktuj się ze mną...
Wróć na stronę główną

Pochodzę z Warszawy...

Tak, pochodzę z Warszawy, od 1986 r. jestem członkiem Zgromadzenia Księży Marianów Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.

W latach 1987-1993 odbyłem studia magisterskie z zakresu teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (w ramach Wyższego Seminarium Księży Marianów, zakończone obroną pracy magisterskiej z teologii moralnej ("Koncepcja grzechu w teologii Bernarda Haeringa") napisanej pod kierunkiem ks. prof. dra hab. Janusza Nagórnego.

Święcenia kapłańskie otrzymałem z rąk ks. bpa Mariana Dusia w Warszawie, 20 maja 1993. W latach 1993-1995 byłem katechetą w parafii w Licheniu Starym.

W 1995 r. rozpocząłem studia licencjacko-doktoranckie z teologii moralnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, także pod kierunkiem ks. prof. Nagórnego, uwieńczone 23 lutego 2000 obroną rozprawy doktorskiej pt. "Wezwanie do odpowiedzialności za dobro wspólne w nauczaniu społecznym katolickiego Episkopatu Stanów Zjednoczonych po Soborze Watykańskim II".

Od 1 października 1999 do 14 lutego 2014 byłem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu (poprzednio Sekcji) Teologii Moralnej na Wydziale Teologii KUL, specjalizując się w zagadnieniach bioetycznych w Katedrze Teologii Życia, której kierownikiem jest bp prof. dr hab. Józef Wróbel, ordynariusz Helsinek.

Od 2002 do 2011 byłem kuratorem Samorządu Studentów Wydziału Teologii, a od maja 2005 do lutego 2008 byłem też sekretarzem Rady Wydziału Teologii.

Od 26 sierpnia 2009 do 25 sierpnia 2011 byłem rektorem Wyższego Seminarium Księży Marianów w Lublinie.

22 czerwca 2011 otrzymałem stopień doktora habilitowanego w zakresie teologii moralnej. Rozprawa habilitacyjna nosi tytuł: "Człowiek niewygodny, człowiek potrzebny. Dyskusja antropologiczna w bioetyce amerykańskiej", Lublin: Wydawnictwo KUL 2010 ss. 350.

Od 26 sierpnia 2011 mieszkam w Licheniu Starym, gdzie posługuję w Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej jako rzecznik prasowy i wicedyrektor Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, gdzie prowadzę Ośrodek Wsparcia Płodności "Naprotechnologia".

bazylika (114 kB)

Odwiedź stronę Pajączka